Kontakt

Anlita oss på
Kolberga Plåt.

Byggplåt Kolberga Plåt

Petri Forsell

Delägare & plåtslagare
Mobil: 070-347 71 66
E-post: petri@kolbergaplat.se


Fredrik Aronsson

Delägare & plåtslagare
Mobil: 070-517 75 26
E-post: aronsson@kolbergaplat.se


Följ oss

Oskarshamn

Kolberga Plåtslageri AB
Grustagsvägen 1
572 36 Oskarshamn

Din plåtslagare
i Kalmar län.

© -
En webbplats från: Design from Sweden.

Adress


Kolberga Plåtslageri AB
Grustagsvägen 1
572 36 Oskarshamn